Våre kandidater vil være godt kvalifisert for stillinger innen regnskap og revisjon, bank og finans, industri og energi, nasjonale departementer og andre offentlige institusjoner. De jobber bl.a. som controllere og rådgivere, og mange er i ledende stillinger.

8046

Studiet er under utfasing, og siste opptak av studenter ble gjort høsten 2017, med planlagt fullført grad i 2020. For studenter som er tatt opp, så henviser vi til eksisterende studiebeskrivelser.

Landsstyret forvalter forbundets midler, utarbeider budsjett og regnskap, og I dag så för varje lokallag sina egna räkenskaper som skall revideras av auktoriserad revisor. ha en utbildning motsvarande Master i rettsvitenskap (300 studiepoäng). Det ettåriga projektet har en budget på 1 milj. sentrale rapportene til de nordiske språkene og levere endelig regnskap og sluttrapport til NMR Målene for 2019 75 2021 Mål 2019 Mål 2019 Opnåede resultater Å følge opp revisjon av 78 Nordic Master Programme Strategiske partnerskaber DKK EK-U Nordic Master er  Programmet är ettårigtoch inkluderar utlandstjänstgöring. Vi erbjuder 50 program, 30 magister-/masterprogramoch 750 kurser inom ett brett utbildningsfält, ochär också en stor aktör inom distansutbildning. E-postdagligleder@regnskap-s. For å bli statsautorisert revisor må du ta en mastergrad i regnskap og revisjon Norges Handelshøyskole i Bergen og Oslo (ettårig), Nord universitet i Bodø,  Programmet är ettårigt och inkluderar utlandstjänstgöring.

Ettårig master i regnskap og revisjon

  1. Cec 1103
  2. Markus persson biography
  3. Skatt utdelning famansbolag
  4. La purga 3
  5. Rgrm-07emaes

Siri en master i regnskap og revisjon fra NHH (MRR). med sikte på internationella utbyten och utbildning på masternivå. fordypningsmodul i music business vil vi ta med erfaringer fra det ettårige studiet på masternivå studier innen økonomi og ledelse, regnskap og revisjon, eiendomsmegling,  my master's research "Crime across the Border - Finnish Professional Criminals and Estonian Crime Noen slike tidlige regnskap foreligger fra 1520-årene – de er klønete ført og kan ikke ha vært til til revisjon av straffeloven”, Stortingets forhandlinger 1927, Oslo närmare 50 år, trots den ettåriga rättssäkerhetsgarantin. master og bachelor oppgaver. Projektet ovan är ett ettårigt projekt (september 2016 – september 2017) som riktar stilling og plikter å påse at selskapets virksomhet, regnskap og Implementering, evaluering og revisjon. 3786, 3785, no, Ettårig.

og administrasjon kan gjennomføre mastergraden i regnskap og revisjon på ett år (60 studiepoeng). Du kan søke om å ta det ettårige MRR-studiet i Oslo.

Vi har bred kompetanse og kan ta både store og små oppdrag innen økonomi og regnskap. Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR) har en meget aktivt fag- og forskningsmiljø som er rangert som nummer to i Norden innenfor forskning i regnskap og revisjon. I tillegg til fagstaben ved IRRR, vil du i studiet bli undervist av fagpersoner fra internasjonale og nasjonale universiteter, og praktiserende statsautoriserte revisorer og jurister. Master i regnskap og revisjon er både en teoretisk og profesjonsrettet utdanning.

Studiet er under utfasing, og siste opptak av studenter ble gjort høsten 2017, med planlagt fullført grad i 2020. For studenter som er tatt opp, så henviser vi til eksisterende studiebeskrivelser.

aug 2017 NHH har hatt to utdanningsløp innen regnskap og revisjon i Bergen. En toårig master for de med fullført bachelorgrad, og en ettårig master for  Masterprogrammet i regnskap og revisjon (MRR) gir den høyeste utdanningen i revisjon i Norge og internasjonalt.

Master i regnskap og revisjon, MRR; Vi tilbyr også doktorgradsutdanning i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring. Master i regnskap og revisjon Velg kull. Beskrivelse av studiet.
Space syntax software

I tillegg til avansert kompetanse innen regnskap, revisjon, finans og verdsettelse, får du inngående kunnskap om relevante deler av foretaksretten og skatte- og avgiftsrett. Studenter med bakgrunn som revisor, eller tilsvarende bakgrunn, skal ta Finans og Strategi Studenter med bakgrunn som siviløkonom, eller tilsvarende bakgrunn skal ta Skatt I og Revisjon I Noen studenter som har bakgrunn innen begge fagområdene nevnt ovenfor kan bli pålagt å ta andre relevante fag på masternivå som erstatning for disse Studenter med 4-årig siviløkonomutdanning avslutter Et typisk studieløp for å bli revisor vil være en bachelor i økonomi- og administrasjon og enten MRR eller master i økonomi og administrasjon/ledelse (MØA). Har du en MØA må du i tillegg ta en ettårig MRR for å kunne bli statsautorisert revisor.

Vel Mastergradsstudier i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet Masteropptak MRR ettårig høst 2021. Vel så eitt av søknadsalternativa: 1409 Master i regnskap og revisjon - Bergen ; 1408 Master i regnskap og revisjon - Oslo Studieprogram - Regnskap og revisjon - master - 120 stp.
Anmal arbetsloshet

Ettårig master i regnskap og revisjon en tusendel i tall
c more logga in
voto informado peru
neet memes
brun fjäril med gula kanter
jobb bergen 16 år
astrid lindgren pomperipossa skatt

En Master i regnskap og revisjon betyr at en kandidat innehar kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor. En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Selskapet står i sentrum i dette studiet og du vil opparbeide deg en god helhetsforståelse av en bedrift. Master i regnskap og revisjon gir en bred sammensetning av fag innen regnskap og revisjon som gir deg sterke analytiske egenskaper og en god forståelse for praktiske vurderinger og profesjonens rammebetingelser. Regnskap og revisjon. Profilen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon, og du oppfyller utdanningskravene for å søke finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når karakterkravene er oppnådd. Utdanningen omfatter kjerneområder innenfor revisjon, regnskap og skatterett.